कारखाना भ्रमण

हाम्रो कारखानाले हरेक महिना लगभग 20 कन्टेनरहरू, 30,000pcs मोर्टार र पसल, 100,000pcs कोस्टर, 50,000pcs प्लेसमेट समाप्त गर्न सक्छ।

1609730477_8da3532e4bb60122f29ff2492879ae6
1609730476_1c06dcb42e4e899c98b00dac687c7ab
1609730566_IMG_8368
1609730566_IMG_8367
1609730562_IMG_8366(20200613-035535)